Reendodoncie neboli opakované ošetření kořenových kanálků

Pokud je ošetření kořenových kanálků provedeno s patřičnou péčí, je tu možnost, že ošetřený zub přetrvá ve funkci po relativně dlouhou dobu. Někdy se ale stává, že ošetřený zub se podle rentgenových snímků nehojí, nebo dokonce může začít být bolestivý. K tomu může dojít měsíce, někdy i roky po ošetření kořenových kanálků. Pokud se tyto obtíže objeví, není nezbytně nutné zub vytáhnout. Existuje ještě možnost, jak zub zachránit - a to znovu ošetřit kořenové kanálky. V medicíně není nic stoprocentní. Občas se stává, že se zub po provedeném prvotním ošetření kořenových kanálků nehojí tak, jak se od něj očekává. 

Proč je nutné znovu podstoupit ošetření kořenových kanálků?

  • komplikovaný systém kořenových kanálků, který nebyl odhalen při prvotním přeléčení kořenových kanálků neodhalené kořenové kanálky
  • nedokonale zaplnění kořenový systém - zaplněný jen částečně ve své délce
  • na zub nebyla umístěna definitivní výplň nebo protetická práce (např. korunka),kaz dosahujíci do   kořenové výplně či uvolněná výplň nebo korunka a v důsledku toho došlo  k netěsnosti a následné opětovné infekci kořenového systému
  • úzké nebo velmi zahnuté kořenové kanálky, které nebyly ošetřeny v průběhu prvotního přeléčení 

tvorba abcesu a píštěle
tvorba abcesu a píštěle
Jednoduše byly nějaké bakterie v kořenovém systému ponechány, nebo došlo k jejich proniknutí do kořenového systému 
 zaplněno jen do poslední třetiny kořene s periapikálním nálezem
zaplněno jen do poslední třetiny kořene s periapikálním nálezem
zaplněn do poloviny kořene a ne všechny kanálky
zaplněn do poloviny kořene a ne všechny kanálky

Jak opakované ošetření kořenových kanálků probíhá?

V průběhu opakovaného ošetření kořenových kanálků se téměř vždy musí odstranit stávající výplň nebo protetická práce (korunka), aby bylo možné se dostat ke kořenovým výplním. Kořenové výplně, kterými byl zub zaplněn při prvotním ošetření, se musí odstranit. Následně se hledají další kořenové kanálky, a nebo další možné zdroje bakterií a celý systém kořenových kanálků je dokonale dezinfikován, zbaven bakteriální infekce. Po odstranění bakterií z kořenového systému jsou kořenové kanálky opět zaplněny a zároveň s tím je i zapečetěn vstup do nich, aby nedošlo k opětovnému proniknutí bakterií.

Případč.1: Čtyřka vlevo nahoře, dva kanálky zyplněny do poloviny délky kořene.

Rtg původní ošetření čtyřky vlevo nahoře
Rtg původní ošetření čtyřky vlevo nahoře
rtg po přeléčení a dostvbě
rtg po přeléčení a dostvbě

Je nutné zdůraznit, že opětovné ošetření kořenových kanálků vyžaduje velké zkušenosti a je časově a finančně náročnější než prvotní ošetření kořenových kanálků.

Případ č.2 Nekvalitní ošetření šestky vlevo nahoře + seusední zuby mají kazy  - ošetřeny vchody do kořenových kanálků. 

rtg původní stav
rtg původní stav
rtg - zprůchodněny kanálky a měření jejich délky +  sousední zuby opraveny
rtg - zprůchodněny kanálky a měření jejich délky + sousední zuby opraveny
rtg po plnění a dostavbě
rtg po plnění a dostavbě

Jaká je úspěšnost reendodontického ošetření?

Pokud nedošlo k poškození původního průběhu kořenových kanálků a nebyl zub nadměrně oslaben prvotním ošetřením, tak se úspěšnost opakovaného ošetření kořenových kanálků blíží úspěšnosti prvotního ošetření. Ale k tomu je nutné precizní odstranění kořenových výplní a vyčištění kořenového systému.