Endodontické ošetření zubů

 Při poškození zubní dřeně (která obsahuje nervy, krevní cévy a lymfatickoua vazivovou tkáň) nemocí nebo zraněním je endodontická léčba nezbytná pro záchranu zubu. Slouží k zachování nevitálního zubu jako funkční jednotky dutiny ústní.

Zubní dřeň v dospělosti nemá téměř žádnou regenerační schopnost a je-li infikována, případně jiným způsobem nevratně poškozena, zpravidla odumírá. Zánět ve dřeni většinou vzniká průnikem bakterií z včas neléčeného kazu do dřeňové dutiny. Onemocnění probíhá s rozdílně vyjádřenými příznaky (intenzivní bolest bývá ve většině případů) a vede nakonec k odumření (nekróze) zubní dřeně/pulpy. Někdy ale dojde k odumření dřeně zubu zcela bez příznaků. Kromě toho dřeň může odumřít i v důsledku úrazu, chronického fyzikálního nebo chemického dráždění. Prostor, který vyplňovala, je obklopen tvrdými zubními tkáněmi, a po jejím zániku již není napojen na krevní řečiště. To brání bílým krvinkám vypořádat se s infekcí a zbytky odumřelé tkáně. Navíc se zubovina kořenů stává sama hostitelem infekce. Proto se případná zánětlivá reakce odehrává v okolí otvorů, kudy původně vstupovaly cévy do zubu, a kudy unikají ze zubu toxiny, případně mikroby. Neřešena může vést k dalšímu šíření zánětu kostí čelistí i do okolních tkání a prostor. 


Endodontické ošetření má za cíl:

1. Odstranit zbytky měkkých tkání uvnitř zubu a desinfikovat tvrdé zubní tkáně.

2. Opracovat systém kořenových kanálků, aby bylo možné jej hermeticky uzavřít.

3. Utěsnit prázdný prostor tak, aby v něm neobíhaly tekutiny a nemohly se v něm znovu usídlit mikroorganismy.


RTG obraz po přeléčení a dostavbě zubů
RTG obraz po přeléčení a dostavbě zubů

Průběh endodontického ošetření

Ošetření je velmi náročné na přístrojové vybavení, kvalitní nástroje a materiály, a zároveň vyžaduje maximální preciznost. Toto ošetření bývá přitom často náročné i časově, např. u vícekořenových zubů může trvat 3 až 4 hodiny.

zub izolovaný kafferdamem
zub izolovaný kafferdamem

Vzhledem k nutnosti čistého operačního pole se používájí bariérové pomůcky, zejména. tzv. "kofferdam". Tedy gumovou blánu obepínající ošetřovaný zub, která brání kontaminaci kořenového systému slinou, či krví. Cílem je opracovat kořenový kanálek v celé jeho délce, která se zjišťuje v průběhu ošetření jak pomocí RTG snímků, tak elektronicky tzv. apexlokátorem.

vchody do kořenových kanálku vícekořenového zubupo částečnémopracování
vchody do kořenových kanálku vícekořenového zubupo částečnémopracování
rtg po přeléčení a dostavbě
rtg po přeléčení a dostavbě

Kořenový kanálek musí být dostatečně rozšířený a zbavený veškerých zbytků zubní dřeně. K tomu slouží speciální endodontický motor, a také chemická dezinfekce. Dalším důležitým krokem je následně hermetické zaplnění kořenového kanálku. Nejčastěji se plní guttaperchovými čepy a tekutým pojivem, tzv. sealerem, který po čase v kanálku ztuhne. Tím se v ideálním případě kanálek stane neprůchodným pro bakterie, čímž se brání jejich osídlení a infekci

Posledním klíčovým bodem pro funkční endodontické ošetření je dokonale těsnící výplň, případně protetická práce (korunka apod.), která zabrání opětovnému osídlení kořenového kanálku bakteriemi. Na závěr se zhotovuje kontrolní RTG, aby se lékař ujistili, že je ošetření provedeno správně

Dalším faktem, který je nutno si uvědomit je, že endodontické ošetření nemusí být vždy úspěšné. V medicíně neexistuje léčba se 100% úspěšností. Při dodržení všech technologických postupů, použití vysoce kvalitních nástrojů a materiálů k opracování i k plnění kořenového kanálku je úspěšnost ošetření vysoká a může dosahovat 95%. Kvalitně endodonticky ošetřený zub zůstává v ústech pacienta s perspektivu fungování desítek let nebo dokonce po celý život. Perspektiva endodonticky ošetřeného zubu je však dána také správným postendodontickým ošetřením: do endodonticky ošetřených zubů by neměl být aplikován při tuhnutí se rozpínající amalgám, zub by měl být vyztužen a v ideálním případě opatřen korunkou.
Komplikujícími faktory, snižujícími procento úspěšnosti, bývá nejčastěji výrazné zanedbání stavu postiženého zubu pacientem (pokročilost stavu), komplikovanost anatomie systému kořenových kanálků, nesprávně provedené předchozí ošetření či následné postenddontické ošetření. V těchto případech výrazně vzrůstá obtížnost endodontického ošetření a snižuje se perspektiva endodonticky ošetřeného zubu.

Kvalitní endodontické ošetření je je pro pacienta i lékaře velmi náročný výkon, který vyžaduje kromě vzdělání, značné zkušenosti, trpělivosti, manuální zručnosti také čas a drahé přístrojové a nástrojové vybavení. Proto je i finančně náročné a zde popisovaná moderní endodontická léčba (strojové opracování kanálků, měření délky kanálků apexlokátorem, laterální kondenzace gutaperči nebo 3D plnění kanálků rozehřátou gutaperčou) není hrazena zdravotními pojišťovnami.